تمام موضوعات

+
یک

چگونه به ویندوز مدیا Player بطور کامل پاک

Player ویندوز مدیا بهترین و جزء دولت از هنر از پنجره ها و به همین دلیل آن pacified است که کاربر از راه اندازی سیستم عامل اما برخی از کاربران از مشاهده وجود دارد که بازیکن بدون استفاده از ده ها هزار نفر از بازیکنان خارجی است که به بهترین شیوه کار و پیش افتادن از Windows Media Player به هر شیوه و در نتیجه اگر هر بازیکن چنین سپس کاربر بعد از برداشتن Windows Media Player به کاهش بار سیستم نصب شده. این مقاله همه چیز در مورد روش های مرتبط است.

How to uninstall Windows Media Player completely

wondershare video converter ultimate

قسمت 1: حذف ویندوز مدیا Player است

همچنین یکی از عبارات است که بسیار مهم است برای تمام کاربرانی که می خواهید به ویندوز مدیا پلیر را به طور کامل حذف اما قادر به انجام این کار است. قبل از حذف و یا تلاش برای حذف ویندوز مدیا پلیر کاربر باید به نقطه ای که بازیکن در داخل سیستم عامل تعبیه شده یا به عبارت دیگر بازیکن بخشی دائمی از سیستم است و بنابراین آن را در تمام آن را حذف کنید.

How to uninstall Windows Media Player completely

بازیکن به همین دلیل نمی تواند در همه غیر فعال و بنابراین کاربر باید که بازیکن فقط غیر فعال است و هرگز به طور دائم حذف مطمئن شوید. برای ویندوز ویستا، ایکس پی، روش های مرتبط عمومی هستند 7 و تمام نسخه های ویندوز 8. واسط است که در این زمینه شامل حال مختلف و بنابراین بخش دوم آموزش مطمئن است که کاربر می شود بهترین نتایج را بعد از خواندن آموزش در این زمینه به عنوان روش کامل توضیح داده شده است و بنابراین این توصیه کنید که کاربر هرگز به موضوع می شود و همچنین مشکل به حل و فصل می شود که مراحل تعبیه شده اند به بهترین شیوه پيروى مى کنند به زودی به عنوان ممکن است. روش های داده خواهد شد در آینده بخشی از این آموزش مربوط به ویندوز ایکس پی و ویندوز ویستا و ویندوز 7 و ویندوز 8 و آن نیز توجه داشت که کاربر هرگز به مشکل در خواندن و اجرای مراحل را کامل می شود که مراحل برای همه سیستم عامل ذکر شده به طور جداگانه توضیح داده شده است.

قسمت 2: غیر فعال کردن ویندوز مدیا Player در ویندوز ایکس پی

این است که کاربر را باید مطمئن شوید که راهنمای که در این زمینه طراحی شده است چند گام های ساده است که کاربر pacified است و به همین دلیل هر گام باید در این راستا در ظاهر دنبال و به همین دلیل این راهنمای ساده است که می تواند به کار یون کلاس و سبک انجام می شود به دنبال آن است پس باید توجه داشت :

1-کاربر بعنوان مدیر برای اطمینان از بدون خطا در هنگام نصب مواجه شده است تلقی شود باید:

How to uninstall Windows Media Player completely

2-مسیر است که سپس به دنبال آن است منوی شروع > کنترل پنل برای اطمینان از که فرایند در مسیر درست می رود:

How to uninstall Windows Media Player completely

3-افزودن یا حذف برنامه ها سپس به مطمئن شوید که که صفحه مربوط به مرور و کلی برنامه ها نیز نمایش داده می شود کلیک باید:

How to uninstall Windows Media Player completely

4. پخش رسانه سپس برداشته شود تا مطمئن شوید که برنامه غیر فعال شده است و این مشکل بطور کامل برطرف نشده است:

How to uninstall Windows Media Player completely

قسمت 3: غیر فعال کردن ویندوز مدیا Player در ویندوز 7

برای اطمینان از که در کامل به بهترین شیوه انجام می شود این توصیه کنید که کاربر باید به دنبال مراحل که در راهنمای ذکر شده که مایحتاج به بهترین شیوه انجام می شود. آن همچنین کاربر می شود هرگز به مسئله و مشکل مرتبط نیز در هیچ زمان و در همه حل و فصل می کنند. کاربر همچنین باید اطمینان حاصل کنید که روند بیش از حد آسان به دنبال و به منظور بدست آوردن بهترین نتیجه کاربر که ترتیب مراحل نیز برای جلوگیری از هر گونه مشکل در رابطه با این موضوع همان نگهداری می شود باید مطمئن شوید.

1-مسیر است که در این راستا به دنبال آن است شروع > کنترل پنل > برنامه ها و ویژگی های

How to uninstall Windows Media Player completely

2-راه بعدی است که به دنبال در پنجره بعدی است ویژگی های رسانه > Windows Media Player و کادر است که در برابر گزینه است غیر فعال کنید که خطا فرمان می دهد که در آن کاربر نیاز به اطمینان که زبانه بله فشار داده شده است:

How to uninstall Windows Media Player completely

3-سيستم پس برای اطمینان از که فرایند به پایان می رسد در تمام راه اندازی مجدد نشده است.

قسمت 4: غیر فعال کردن ویندوز مدیا Player در ویندوز ویستا

مرکز رسانه Windows به جای Windows Media Player به مورد نظر انجام شده برای ویندوز ویستا غیرفعال است. به منظور انجام این فرایند به شرح زیر است:

1-مسیر دوباره است منوی شروع > کنترل پنل

How to uninstall Windows Media Player completely

2-کاربر سپس باید کلیک کنید برنامه به بهترین نحو ممکن رفتن و همچنین برای اطمینان از روند مناسب در این زمینه دنبال می شود:

How to uninstall Windows Media Player completely

3-برگه از ویژگی های ویندوز در فعال یا غیر فعال تبدیل سپس به انتخاب شده است:

How to uninstall Windows Media Player completely

4-گزینه ویژگی های رسانه ها پس زده شود نشده است:

How to uninstall Windows Media Player completely

5. کاربر باید اطمینان حاصل کنید که قابلیت ویندوز مرکز رسانه ها پس از آن را غیر فعال شده یا بدون کنترل به تکمیل فرایند کامل است:

How to uninstall Windows Media Player completely

بخش 5: Player رسانه های غیر فعال کردن ویندوز در ویندوز 8

برای اطمینان از مدیا پلیر در ویندوز 8 غیر فعال است زیر فرایند است که به دنبال آن است:

1-کاربر باید در دسترسی به کنترل پنل از نوار جانبی دسکتاپ:

How to uninstall Windows Media Player completely

2-کاربر باید ویژگی های برنامه های در صفحه کنترل دسترسی:

How to uninstall Windows Media Player completely

3. ویژگیهای windows را روشن یا خاموش سپس می شود برای اطمینان از پیشرفت روند که انتخاب شده است:

How to uninstall Windows Media Player completely

4. زیر ویژگی های رسانه کاربر باید جعبه با windows media player را پاک کنید:

How to uninstall Windows Media Player completely

5. اگر باعث خطا کاربر باید بله برای تکمیل فرایند کامل را فشار دهید:

How to uninstall Windows Media Player completely

بالا