تمام موضوعات

+

چگونه به رمزگذاری درایو فلش برای اطمینان از ایمنی داده های شما

این یکی از اصلی و شایع ترین دلایلی است که منجر به تمامیت داده ها و به طور کلی صدور قطعنامه به مصالحه اطلاعات است. ده ها هزار نفر از فناوری و دلایل غیر فنی که منجر کاربر به سمت رمزگذاری و به همین دلیل هم به ذکر است قبل از داده های رمزگذاری شده است که یک فرد اهمیت باید بدانید وجود دارد. این نیز توجه داشت که درایوهای USB و رسانه های ذخیره سازی خارجی برخی از مکان هایی که سازش یکپارچگی داده است و سپس آن مهم است که توجه داشته باشید که رمزنگاری نیز مهم می شود و کاربر در این زمینه که باید مطمئن شوید که این دستگاه ها استفاده می شود بهترین و مجهزترین مراحل اطمینان حاصل شود که داده ها امن و امن نگه داشته است گرفته شده است. در زیر برخی از نیازهای به دلیل که رمزنگاری انجام می شود عبارتند از:

1. داده ها امنیت

این است که رمزنگاری در راه است که فقط گروه کوچک می داند چه نهفته در درون داده و به همین دلیل آن را به بهترین شیوه امن انجام می شود لازم به ذکر است. همچنین به ذکر است که امنیت اطلاعات مربوط به مسائل هستند که منجر به زیان بزرگ در سراسر جهان است.

2. یکپارچگی داده

حفظ اطلاعات در داده ها قرار می گیرد و به همین دلیل آن نیز توجه داشت که هرگز به هیچ وجه اشتراک آن است. این نیز توجه داشت که حفظ تمامیت چیزی است که توسط مردم و سازمان ها مورد نیاز است و از این رو ایده رمزگذاری آن همه خوبی است.

نحوه فلش درایو با استفاده از BitLocker رمزگذاری

BitLocker است بهترین و رایگان ویندوز ابزار که اطمینان به رمزگذاری داده ها می آید که بهترین به کاربر ارائه شده است. به یاد داشت که با استفاده از این ابزار است نه در همه ساده هم همین دلیل تنها فناوری کاربران زرنگ و دانا باید استفاده آن برای اطمینان از نتایج خط با الزامات به دست دارد. زیر یک فرایند است که ابداع شده است و بسیار ساده است که کاربر تازه کار نیز می توانم بایا بدون هر گونه مسئله و مشکل است.

1-مسیر به توسط کاربر کنترل پنل است > سیستم و امنیت > رمزگذاری درایو BitLocker:

How to encrypt a flash drive to ensure the safty of your data

2-لیست دستگاه ها را نشان داده و کاربر نیاز به مطمئن شوید که درایو است که برای رمزگذاری BitLocker روشن است:

How to encrypt a flash drive to ensure the safty of your data

3. ساده ترین گزینه است پس یعنی انتخاب رمز عبور باز به آن داده ها باقی مانده است که امن و مطمئن خواهند شد:

How to encrypt a flash drive to ensure the safty of your data

4. کلید بازیابی پس کنید اگر رمز عبور امیدی به این کلید است که استفاده می شود برای باز کردن دستگاه تولید نشده است. آن است تا با خیال راحت و ایمن ذخیره می شود:

How to encrypt a flash drive to ensure the safty of your data

5. شروع رمزدار کردن دکمه سپس به شروع روند فشرده نشده است:

How to encrypt a flash drive to ensure the safty of your data

6-کاربر باید وضعیت نوار کامل دهید:

How to encrypt a flash drive to ensure the safty of your data

7. رمزگذاری درایو کامل تکمیل شده است:

How to encrypt a flash drive to ensure the safty of your data

دیگر روش های رمزگذاری درایو فلش

وجود دارد بسیاری از ابزارهای آنلاین است که مطمئن است که روند امن و آسان برای کاربر می شود و همچنین به یاد داشت که این ابزار رایگان برای دانلود و استفاده هستند. این بخش از آموزش با این واقعیت است که ابزار کاربر باید استفاده کنید که فرآیند رمز نگاری تکمیل رسیدگی می کند. آن هم به یاد داشت که بهترین ابزار است که به عنوان نیاز کاربر طراحی شده است شده توضیح داد اینجا تا اطمینان حاصل شود که بایا بدون هر گونه مسئله و مشکل انجام می شود. بالا سه رمزگذاری ابزار عبارتند از:

1. Rohos مینی دیسک

یکی از بهترین و پر استفاده ترین برنامه است که می آید برای رمزگذاری و مهمتر از همه، آن رایگان برای دانلود و استفاده می شود. کاربر تنها نیاز به مطمئن شوید که آدرس http://download.cnet.com/Rohos-Mini-Drive/3000-2092_4-10629845.html به مایحتاج انجام بازدید و فقط باید دنبال دهید و برنامه را به کامپیوتر و یا سیستم بدون هر گونه مسئله و مشکل استفاده می شود نصب خواهد شد. استفاده از این برنامه بسیار ساده است و به جای رمزگذاری کامل آن را نیز پشتیبانی های تا حدی رمزنگاری از دستگاه استفاده می شود:

How to encrypt a flash drive to ensure the safty of your data

2. دیسک Cryptor

همچنین یکی از برنامه های است که مطمئن شوید که مایحتاج انجام شده بدون تاخير و کاربر نیز میشود بهترین نتیجه در این زمینه است. این است که کاربر تحت نظارت متخصص استفاده کلی همچنین شامل برخی از فن آوری اطلاعات و به همین دلیل است برای توجه داشت که استفاده نادرست از این برنامه می تواند منجر به نتیجه های کشنده و نیز سخت افزار کاملا آسیب می تواند استفاده از این برنامه باید توجه داشت. تمام سیستم های پرونده توسط برنامه پشتیبانی می شوند و لینک دانلود https://diskcryptor.net/wiki/Downloads است که در آن برنامه برای دانلود قرار داده شده است.

How to encrypt a flash drive to ensure the safty of your data

3. امنیت فلش USB

این برنامه ای است که نه تنها به استفاده رایگان است اما باعث اطمینان حاصل کنید که کاربر بهترین می شود همچنین و در نتیجه دولت از هنر برای رمزگذاری. این یکی از بهترین برنامه های است که نه تنها منبع باز اما این 100 ٪ رایگان برای استفاده است و برای استفاده و کلی تحویل مکانیک برای همین دلیل تقاضا دارد است. همچنین به فلش usb است برنامه ای است که توسط کاربران و به همین دلیل هم به یاد داشت که کاربر آن ضربه برای بدست آوردن بهترین نتیجه را باید بالا درجه بندی شده است که لازم به ذکر است:

How to encrypt a flash drive to ensure the safty of your data

لازم به رمزگذاری درایو فلش است.

نظرسنجی زیر کاربر بهترین می شود و دولت از هنر نتیجه رابطه با سوال آیا آن رمزگذاری درایو فلش یا نه لازم است که انجام شده است. پاسخ مناسب این است که در این زمینه به روشنی کریستال انتخاب شود:

الف بله

شماره دوم.

بالا