تمام موضوعات

+
A

منابع موسیقی

1. موسیقی سایت
2. موسیقی نرم افزار
3. موسیقی راهنمایی
4. موسیقی لیست بالا
5. موسیقی ورق
6. آهنگسازان
7-هنرمندان
8. دیگران

روش بازی آنلاین MP4 و ام تی وی

به جوهر بهترین و عالی در رابطه با موسیقی آن توسط بسیاری از کاربران به اعتقاد بر این است که گوش دادن به آهنگ ها در فرمت های تصویری راه عالی است. برای اطمینان از که بهترین کردن این پدیده این آموزش گرفته شده است به مطمئن شوید که کاربر نه تنها می شود نتیجه خط با الزامات، بلکه با توجه به اراده و خواست مشتریان شده است. آن نیز است که وب سایت هایی است که بسیار شایع است بنابراین حتی برای یک کاربر عادی اینجا هستید ذکر شده است این آسان مراحل لازم به ذکر است:

1-پنج نرم افزار آنلاین بازی MP4 و ام تی وی

زیر یک لیست از واژهنامه است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد به بازی آنلاین MP4 و ام تی وی است:

i. پاندورا

زیر یک فرآیند است که باید مورد استفاده قرار گیرد به بازی موسیقی با استفاده از این نرم افزار است:

جوانب مثبت و منفی

کاربر منطبق دقیق نزدیک می کند و به سرعت می آید سپس آن متغیر است که این نرم افزار ارزش دانلود است.

احمد کاربر نیاز به مطمئن شوید که برنامه از https://www.pokki.com/app/Pandora دانلود می شود و فرمان به دنبال دانلود و نصب آن به طوری که رابط اصلی باز می شود:

Ways to play mp4 and MTV online

ب کاربر سپس نیاز به اطمینان حاصل کنید که در نوار جستجو کلمات کلیدی مربوط وارد شده است:

Ways to play mp4 and MTV online

ج. هنگامی که انجام شده است لیست بالا میآید و کاربر می تواند به گوش دادن به موسیقی مورد نظر است که منطبق بر نیاز:

ii. Spotify

در ادامه روند است که به دنبال در این زمینه است:

جوانب مثبت و منفی

برنامه با کاربر پسند توابع تعبیه شده و به ثبات آن فاقد این کیفیت و اغلب آرام سقوط.

احمد کاربر باید https://www.spotify.com/int/download/windows/ کنید که برنامه دانلود و نصب شده:

ب کاربر سپس نیاز به نوار جستجو کلیک کنید و وارد کردن کلمات کلیدی مرتبط:

ج. هنگامی نتیجه پاپ تا کاربر مطمئن است که نتیجه مربوط است که آهنگ بازی آغاز می شود و آن را پس از اتمام فرایند کلیک می کنند.

Ways to play mp4 and MTV online Ways to play mp4 and MTV online

iii. گوگل موسیقی

مراحل که به دنبال در این زمینه به شرح زیر است:

جوانب مثبت و منفی

پایگاه داده بسیار بزرگ است و جستجو آهنگ مسئله است نه در همه. آید به آهنگ جستجو مطابقت دقیق دشوار است برای گرفتن آهنگ ها همه هستند مخلوط است.

احمد کاربر نیاز به مطمئن شوید که مدیر موسیقی گوگل دسکتاپ از https://support.google.com/googleplay/answer/1229970?hl=en دریافت و نصب شده برای دیدن صفحه نمایش اصلی:

بهزاد کاربر در بالای نوار جستجو که در آن کلمات کلیدی مربوط به وارد شده باشد را مشاهده می کنید:

c. کاربر سپس نیاز دارد که نتیجه های مربوط به بازی آهنگ و پایان پروسه به شیوه خوب کلیک کنید.

Ways to play mp4 and MTV online Ways to play mp4 and MTV online

iv. Rdio

این فرایند بسیار ساده و سر راست است و به عنوان زیر ذکر شده است:

جوانب مثبت و منفی

نرم افزار بسیار جذاب است و دولت از هنر برای قابلیت اما پایگاه داده بیش از حد کوچک برای مطابقت با نیاز هر کاربر است.

احمد کاربر نیاز به مطمئن شوید که استفاده از https://www.pokki.com/app/rdio دریافت است و دریافت که رابط مورد نظر در دسترس است:

ب کاربر سپس نیاز به نوار جستجو در دسترس است و کلمات کلیدی مرتبط وارد می شود. یک بار انجام می شود کلید را وارد کنید این است که فشرده می شود:

ج. هنگامی که آهنگ مورد نظر می تواند پخش شود و پس از اتمام فرایند در اینجا یافت می شود.

Ways to play mp4 and MTV online Ways to play mp4 and MTV online

iTunes رادیو

iTunes و اپل نیاز به معرفی ندارد. روند مربوط به عنوان زیر توضیح داده شده است:

جوانب مثبت و منفی

کاربر بهترین نتیجه و مسابقه طبق نیاز به iTunes رادیو می آید اما رابط ممکن است یک مجموعه برای کاربران اوایل که آن را دشوار است به استفاده می شود.

احمد کاربر نیاز به مطمئن شوید که آیتونز آخرین نسخه از وب سایت رسمی اپل دانلود شده است:

Ways to play mp4 and MTV online

ب کلمات کلیدی مربوط به تایپ شود هنگامی که صفحه اصلی به نظر می رسد که نتایج پاپ مطمئن شوید هستند. کلید را وارد کنید این است که فشرده می شود:

Ways to play mp4 and MTV online

ج. هنگامی که نتایج در بر داشت قطعه مربوطه این است که برای مطمئن شوید که زده می شود روند اینجا به پایان می رسد.

جدول مقایسه

برنامه های کاربردی و پارامترهای پاندورا Spotify موسیقی گوگل Rdio iTunes رادیو
سرعت خوب به طور متوسط خوب به طور متوسط خوب
ثبات خوب خوب خوب خوب خوب
اندازه پایگاه داده بزرگ بزرگ بزرگ کوچک بزرگ
رابط کاربر پسند کاربر پسند کاربر پسند کاربر پسند کاربر پسند
امتیاز کاربر 7.5/td > 6.3 8.2 5.2 8.0

2-پنج سایت بازی آنلاین mp4 و ام تی وی

خوب این موضوع است که نه تنها بسیار آسان است، اما همچنین اجازه می دهد تا کاربران برای دریافت نتایج در شیوه فوق العاده سریع است. موارد زیر برخی از غول است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای اطمینان از که موسیقی آنلاین در شیوه ای سریع جریان است هستند.

i. یوتیوب

بدون شک بزرگترین مجموعه های آنلاین جهان یوتیوب یک علامت بسیار قوی در هر کاربر. زیر یک فرآیند است که باید مورد استفاده قرار گیرد به جریان MP4 و ام تی وی موسیقی را از طریق وب سایت این است:

جوانب مثبت و منفی

سایت بزرگترین بانک اطلاعاتی به از را انتخاب کنید در حالی که آن را تبدیل به مشکل در زمان مجموعه عظیمی در سایت پس باید اشاره کرد که آید به آهنگ دقیق جستجو است.

احمد کاربر نیاز به مطمئن شوید که URL www.youtube.com بازدید است طوری که به نظر می رسد جبهه رابط وب سایت:

Ways to play mp4 and MTV online

ب در نوار جستجو کاربر نیاز به مطمئن شوید که نام آهنگ مربوطه تایپ شده است و طوری که نتایج آمده تا آمار کلیدی را وارد کنید:

Ways to play mp4 and MTV online

ج. کاربر می تواند هر یک از نتایج به آهنگ مورد نظر کلیک کنید:

Ways to play mp4 and MTV online

DailyMotion دوم.

در ادامه روند است که در این راستا به دنبال به دست آوردن نتایج مورد نظر است:

جوانب مثبت و منفی

وب سایت آسان به بار و زمان مورد نیاز در این زمینه بیش از حد کوچک است. با این حال کاربر گاهی پیدا کند.

احمد کاربر نیاز به مطمئن شوید که رابط اصلی به نظر می رسد که URL www.dailymotion.com جستجو است:

Ways to play mp4 and MTV online

ب در نوار جستجو کاربر نیاز پس از آن به نام آهنگ مربوطه را وارد کنید و آمار کلیدی را وارد کنید که نتایج ظاهر می شود:

Ways to play mp4 and MTV online

ج. کاربر می توانید بر روی فیلم مورد نظر شروع می شود که جریان مطمئن شوید کلیک کنید:

Ways to play mp4 and MTV online

iii. Vimeo

همچنین یکی از بزرگترین وب سایت های که می تواند مورد استفاده قرار گیرد به بازی موسیقی است. در ادامه فرایند است که در این زمینه دخیل است:

جوانب مثبت و منفی

وب سایت آسان به جستجو و نوار در بالا سمت راست به نظر می رسد به زودی به عنوان آن لود شده است. برای جستجوی آهنگ سپس پایگاه داده کوچک است و آن را برای کاربر به درخواست پردازش دشوار می سازد.

آدرس فلا www.vimeo.com باشد که باعث روند شده است:

Ways to play mp4 and MTV online

ب کاربر سپس باید مطمئن شوید که در نوار جستجو تایپ کلمات کلیدی مرتبط و کلید enter را فشار داده شود به بهانه نتایج:

Ways to play mp4 and MTV online

ج. آهنگ ویدئو مورد نظر این است که به آن بازی و پایان فرایند کلیک:

Ways to play mp4 and MTV online

MetaCafe چهارم.

فرایند ارتباط به شرح زیر است برای اطمینان از بهترین نتایج به دست آمده که:

جوانب مثبت و منفی

وب سایت رابط کاربری جذاب است که کاربر پسند است و وقتی که می آید تا تجربه کاربر و سپس در زمان مانع زمانی که هنوز بازی با وجود کلمه صحیح مطلب یافت می شود.

احمد کاربر است برای بازدید از http://www.metacafe.com/ کنید که از صفحه اصلی وب سایت می آید در کشویی:

Ways to play mp4 and MTV online

ب کلمات کلیدی مربوط به تایپ در نوار جستجو به منظور ارائه شود و به بیشتر ادامه دارد. آن نیز توسط کاربر کنید که کلید enter را به هم فشرده می است که موسیقی پاپ نتایج مورد نیاز است:

Ways to play mp4 and MTV online

c. کاربر سپس نیاز دارد که کلیپ آهنگ های مربوط به مشاهده و جریان آن و این روند در اینجا نیز halts کلیک کنید:

Ways to play mp4 and MTV online

مقابل صفحه یاهو

این وب سایت نیست ممکن است برای بسیاری از افراد شناخته شده اما هنوز هم آن را توسط تعداد زیادی از بازدید کنندگان استفاده می شود. موارد زیر مراحل در جریان موسیقی درگیر هستند:

جوانب مثبت و منفی

مزیت اصلی این است که وب سایت است که توسط قدرت گوگل حمایت و وقتی که می آید سپس به آن رابط چیزی سخت برای یک کاربر جدید و جذاب نیست در همه است.

i. کاربر به https://screen.yahoo.com/ به فرایند را از همان ابتدا شروع شده است:

Ways to play mp4 and MTV online

ii. در نوار جستجو کاربر نیاز به تایپ کلمات کلیدی مرتبط و دکمه ویدئو جستجو کنید که ادامه این روند باید ضربه:

Ways to play mp4 and MTV online

د. آهنگ مربوطه این است که به آن بازی و پایان فرایند کلیک:

Ways to play mp4 and MTV online

3. TunesGo برای دانلود و پخش MP4 و رایگان ام تی وی

box

Wondershare TunesGo - انتقال دانلود و مدیریت آهنگ های خود را برای اندیشه خود را iOS/دستگاه

  • YouTube به عنوان منبع موسیقی شخصی شما
  • انتقال موسیقی خود را از دستگاه خود را iOS
  • استفاده از iTunes با آندروید
  • تکمیل کل کتابخانه موسیقی شما
  • رفع id3 Tags و پوشش پشتیبان گیری
  • مدیریت موسیقی بدون محدودیت های iTunes
  • سهم آیتونز لیست پخش
بالا