تمام موضوعات

+

ایده های حزب هالووین: بالا 10 داستان ترسناک هالووین برای کودکان و نوجوانان

هالووین در حال آمدن است! برای بچه ها، یعنی trick-or-treat، می تواند بازی ، داستان های زمان خواب، آداب و رسوم شبح وار، دستور خوراک های خوشمزه ، curving کدو تنبل ، رنگ چهره و هر چیز دیگری به این حزب اضافه کنید. برای پدر و مادر، برخی از ایده های حزب هالووین عالی ممکن است برخی از بار معنوی آزاد. شروع میکنم از داستان های ترسناک هالووین برای کودکان و نوجوانان که می تواند مورد استفاده قرار گیرد در طول خواب تمام جشنواره. عکس به داستان جزئیات کلیک کنید.

1. مکانیزم

Body Parts

2-سایه در آینه

Shadows in the Mirror

3. بیا برویم

Come on Let’s Go

4-مریم Shaw

Mary Shaw

5. دختران شب خروج

Girls Night Out

6-داس

 The Sickle

7. آب نبات هالووین

Halloween Candy

8. هالووین قصه

Halloween Tales

9. هالووین شب

Halloween Night

10-شیر شیر شیر

Tap Tap Tap

بالا