تمام موضوعات

+

2 راه ساده برای انتقال لیست پخش از آی فون به iTunes

چگونه من لیست پخش از آی فون من به iTunes جابجا? سقوط کامپیوتر من، بنابراین من شروع به استفاده از کامپیوتر های مختلف برای همگام سازی آی فون من بود. من تا به حال تمام مطالب من را از رایانه قدیمی اما هنوز لیست پخش. وقتی من همگام سازی آی فون من به رایانه جدید، هشدار دهنده آن محتوا در آی فون من پاک می کند و گفت کردم. من نمی خواهم به از دست دادن لیست پخش، لطفا کمک کنید!

مانند شخص بالا لیست پخش از آی فون به کتابخانه iTunes انتقال می دهید؟ خوب، فقط بیایید آن انجام دهد. من 2 راه حل برای مساله نحوه انتقال لیست پخش از آی فون به iTunes تحت پوشش در اینجا:
راه حل 1: لیست پخش از آی فون به iTunes هوشمندانه کپی
راه حل 2: وارد کردن لیست پخش از آی فون به iTunes از طریق iTunes


فیلم آموزشی: نحوه انتقال لیست پخش از آی فون به کامپیوتر


بالا