تمام موضوعات

+

iMovie

تبدیل 1
ویرایش 2
صادرات و واردات 3
4 گزینه
5 سوال و جواب

iMovie آموزش تصویری: یاد بگیرید چگونه به استفاده از iMovie

iMovie نسبتا شهودی و مختلف فیلم ویرایش توابع و برخی از جلوه های ویدئویی برای استفاده ساده و خانه بیشتری ارائه می دهد. این توابع هم برای هدف ساده ویرایش و یا به عنوان بخشی از تنظیم نهایی پروژه های ویدئویی استفاده می شود. آموزش زیر برجسته برخی از ابزارهای مهم iMovie را فراهم می کند.

عملکردهای اصلی


محصول و چرخش ویدئو کلیپ و یا عکس در iMovie و حفظ محتوا بدون گرفتن میله های سیاه و سفید.


توابع پیشرفته


را استفاده از تم های از پیش طراحی شده به عنوان و انتقال در فیلم حرفه ای لهستانی و سبکی استعداد.

بالا