تمام موضوعات

+

iMovie

تبدیل 1
ویرایش 2
صادرات و واردات 3
4 گزینه
5 سوال و جواب

بالا 10 لینک تورنت برای دانلود iMovie

تورنت فایل های که بسیار دوست داشت و دریافت شده توسط کاربر هستند و برای این واقعیت است که این فایل حاوی اطلاعات کامل در مورد برنامه های مختلف و برنامه های دیگر که در این زمینه مورد نیاز است. سپس آن را به یاد داشت که این برنامه بیش از حد بزرگ است یا نه آن را از تورنت دانلود می شود پس همیشه به عنوان تورنت درمان مربوط به سایت های که آن را به iMovie می آید. این یکی از برنامه هایی است که بسیار دوست هستند توسط کاربران و به همین دلیل آموزش این است همه چیز در مورد دانلود تورنت برنامه به بهترین شیوه است.

imovie download link

بالا 10 لینک تورنت برای دانلود iMovie

آید به iMovie زیر سایت های دانلود بالا هستند. این است که نه همه تورنت مربوط هستند اما حجم فایل بزرگ است که همیشه به عنوان تورنت درمان می توان اشاره کرد.

1-رسمی وب سایت

دانلود از وب سایت رسمی >>

نسخه: تمام نسخه های موجود

این است یکی از بهترین و مجهزترین وب سایت که قطعا اطمينان آن نیز لینک به طور منظم به روز رسانی می شود که بهترین و مجهزترین نرم افزار برنامه در این زمینه است. وب سایت به خوبی مدیریت می شود و به همین دلیل یکی از اولین در این فهرست است.

imovie online download for pc

2. Softonic

IMovie 11 را از Softonic دانلود >>

نسخه: iMovie 11

Softonic قطعا نیاز به معرفی ندارد و به همین دلیل آن را به ذکر است که سایت این برنامه که دارای backlinked با وب سایت رسمی کنید که بهترین و برنامه های دولت از هنر آورده برای کاربر بدون هر گونه مسئله و مشکل شده است. همچنین درخواست کاربر به سرعت دريافت تجربه و به همین دلیل یکی از بهترین سایت ها در این زمینه است.

how to get imovie

3-CCM

دانلود iMovie 5HD از CCM >>

نسخه: iMovie 5HD

CCM سایت نسبتا جدید است و به همین دلیل آن را نمی توسط کاربران در مقیاس بزرگ، اما تاریخ شده است توجه داشت که دارد بهترین کیفیت لینک و همچنین ساختار کلی وب سایت و افزایش ترافیک کاربر روز به روز است. این نیز توجه داشت که کاربر باید مطمئن thatr است به دنبال دستورالعمل دانلود کامل برای جلوگیری از هر گونه دغدغه و مشکل در این زمینه و همچنین برای اطمینان از بهترین تجربه ارائه شده است که حاصل است.

imovie hd downlaod

4. Toms راهنمای

دانلود iMovie 10

نسخه: iMovie 10

دوباره این وب سایت یکی از بهترین آنهایی است که در اینترنت حضور دارند و به همین دلیل است برای توجه داشت که این سایت شده است توسط کاربر در این زمینه بالا امتیاز است. همچنین به ذکر است که کاربر باید اطمینان حاصل کنید که وب سایت دریافت دستورالعمل را به مطمئن شوید که کاربر بهترین و مجهزترین تجربه می شود به دنبال است. پس از دانلود می توانید بدون هیچ گونه مسئله، مشکل و یا ترس از هر گونه اقدام در این زمینه سایت مشهور است.

imovie 10 download

5. کرک

از کرک دانلود

نسخه: iMovie 11

به عنوان يك مجله به یاد داشت که کرک قابل توجهی کاربر و قرار گرفتن در معرض ترافیک در این زمینه به دست آورده است. تورنت iMovie بنابراین می تواند بدون هر گونه مسئله و مشکل دریافت می شود. نسخه نیز لینک همیشه به روز شده است و همچنین ذکر که کاربر باید مطمئن شوید که سایت در تعداد بازدید به عنوان اولویت به بهترین و مجهزترین نتیجه در این زمینه دریافت کنید که نه تنها بهترین دریافت شده اما کاربر نیز می شود بهترین نتیجه که برنامه دانلود شده است را.

imovie 11 for mac

6. فایل هیپو

http://filehippo.com/mac/download_apple_imovie/

نسخه: iMovie 10

فایل هیپو همچنین وب سایت های مشهور است و آن را ساخته شده اطمینان حاصل کنید که سال گذشته آن به بهترین شیوه برای مطمئن شوید که کاربر می شود نتایج بهترین تمام بار گسترش یافته است. کلی نگهداری و لینک فعال سازی هم یکی از بهترین و کاربر می تواند را مطمئن که بایا بدون هر گونه مسئله و مشکل انجام می شود. وقتی که می آید به سرعت دانلود به عنوان سرور سایت فوق العاده سریع کاربر نیز بهترین نتیجه می شود.

apple imovie 10 resource

7. iMovie برای ویندوز

http://www.imoviewindows.com/

نسخه: iMovie 11

iMovie برای ویندوز است که باز هم یکی از بهترین و وب سایت های دولت از هنر است که مطمئن است که مایحتاج رابطه با iMovie دانلود بدون هیچ یابی انجام می شود. به ذکر است که کاربر باید اطمینان حاصل کنید که بهترین و برنامه های دولت از هنر است که به عنوان جایگزین به iMovie نیز از طریق آن تصمیم گیری می کنند حتی ساده تر مرور شده است را هم. از سوی دیگر سایت شناخته شده برای اطمینان از این که هر فرد با برنامه های دولت از هنر مجهز شده است.

imovie for windows

8. iHarder

شما می توانید آخرین iMovie 10 از اینجا .

نسخه: iMovie 10

هر چند آن وبلاگ است که توسط یک کاربر ساده نگهداری می شود اما آن یکی از بهترین و مجهزترین سایت حاصل iMovie با سهولت و رضایت دریافت شده است. طرح کلی صفحه و همچنین نگهداری دولت از هنر و به همین دلیل کاربر nevee به موضوع جستجوی برنامه انتخابی است که قطعا افزایش ترافیک وبلاگ نیز می شود.

imovie 10 free for pc

9. مک دانلود

می خواهید برای دریافت iMoive 6? اینجا کلیک کنید


نسخه: iMovie 6

اگر نسخه قدیمی تر برای کسی کار می کند که مایل به گرفتن فن آوری های جدید اما هنوز آن است و تعداد قابل توجهی از کاربران که مایل به دانلود نسخه قدیمی تر در این زمینه وجود دارد. کاربر تنها نیاز به که راه راست در این زمینه به مطمئن شوید که دانلود بدون هیچ مشکلی موفق است به تصویب رسید.

imovie hd version

10. مک جهان

برای دانلود iMoive HD 6 کلیک کنید

نسخه: iMovie HD 6

وب سایت نیاز به اطمینان حاصل کنید که نسخه ای که دانلود شود به طور کامل بررسی می شود قبل از اعدام در این زمینه ساخته شده است. سایت با این حال به خوبی نگهداری می شود و کاربر به دنبال یکی دیگر ندارد. آن نیز توجه داشت که در این سایت یکی از بهترین سیستم برای حفظ پایگاه داده ها در این زمینه شده است

imovie alternative for pc

بالا