بازی بزرگ. بازی بیشتر. پیروزی بیشتر.

لذت بردن از بازی های تلفن همراه خود را بر روی کامپیوتر شما.

دیدن و بازیبزرگتر

کنترل کل فراتر از نوک انگشتان

رکورد، ضبط، به اشتراک گذاری.

همگام سازی را برای بازی در هر نقطه

بستر های نرم افزاری پایدار

شبیه ساز سنتی اغلب منجر به سقوط بازی.
لذت بردن از ثبات کامل بازی، بازی دیگر بدون ترس!

بیشتر شبیه ساز قفل
متاسفانه، بازی را متوقف کرده است.
باشه
خالص آینه ثبات

دیدار با رقابت، ضرب و شتم رقابت

فواید بازی
آینه رقیب
شبیه ساز رقیب
ماوس و صفحه کلید
 
تمام صفحه
 
با کیفیت بالا
 
ضبط صفحه
رکورد
 
همگام سازی داده های بازی
 
کلید داغ
   

غرق در میدان جنگ

WONDERSHARE MIRRORGO
بالا