تمام موضوعات

+
یک

بالا 10 رایگان نرم افزار ویدیو ضبط 2015 برای برنده/مک

کلیپ گرفتن پدیده دولت از هنر است و به همین دلیل آن را به ذکر است که برای برخی از کاربران آن واقعا مهم است و باید به بهترین شیوه به عنوان فیلم انجام می شود سپس به سیستم عامل های مختلف ارسال شده و مشاهده بهترین به کاربران در این زمینه ارائه شده است. است که باید به یاد داشت که آموزش برای تمام کاربران است که می خواهند به بهترین برنامه در این زمینه و برای اطمینان از که آن استفاده بهینه انجام می شود این آموزش نوشته شده است کامل بخوانید.

بخش 1: صفحه 5 رایگان ضبط ویدئو نرم افزار سال 2015 برای ویندوز

در ادامه لیست بالا 5 برنامه های ضبط ویدئویی برای ویندوز است که مطمئن است که کاربر می شود بهترین است و ویژگی های دولت از هنر خط با الزامات و خواسته به بهترین شیوه ممکن خود را

1. ضبط صفحه نمایش بستنی

http://icecreamapps.com/Screen-Recorder/

★★★☆☆

اگر کاربر به دنبال برنامه ای است که تبدیل راه گرفتن ویدئو سپس ضبط معرض بهترین است و کاربر باید دانلود و نصب به کلاس و کیفیت مطلوب مشاهده و بهترین و دولت از هنر ویژگی که تعبیه شده اند و همچنین برای اطمینان از کاربران دریافت نتیجه بهترین مجموع که را.

Top 10 free Video Capture Software 2015 for WinMac Part II

2-فعال مجری

http://atomisystems.com/activepresenter/

★★★★☆

این برنامه به کاربران بدست آوردن بهترین و نتیجه دولت از هنر ویدئو ضبط و ایده ساخته شده است حتی آسان و ساده برای کاربر توسعه داده شده است. برنامه ساده و آسان برای استفاده و کاربر باید مطمئن است که این برنامه را بهترین از این پدیده برای اطمینان دریافت که نه تنها ضبط ویدئو به راحتی انجام می شود اما کاربر نیز توابع دیگر می شود را.

Top 10 free Video Capture Software 2015 for WinMac Part II

3. Snagit

www.techsmith.com/snagit.html

★★★★☆

بهترین برنامه است که باعث می شود کاربر pacified است و پدیده کلی ویدیو و همچنین صفحه نمایش تصرف به بهترین شیوه انجام است. این نیز به عنوان آخرین فایل exe بروز همیشه وجود دارد که کاربر لینک بالا برای دانلود استفاده کنید باید توجه داشت است.

Top 10 free Video Capture Software 2015 for WinMac Part II

4. Webenaria

http://www.webinaria.com/

★★★★☆

اگر کاربر به دنبال یک برنامه است که باعث می شود بهترین تحویل داده شده است و ابزار نیز در دسترس هستند برای بهینه استفاده رایگان از اتهام Webenaria جواب است و کاربر می تواند اطمینان حاصل کنید که بهترین و روند دولت از هنر است به دنبال کنید که کاربر بهترین نتیجه و موضوع کلی اگر می شود را در بر داشت هر یک نیز تصحیح است.

Top 10 free Video Capture Software 2015 for WinMac Part II

5. Rylstim ضبط صفحه نمایش

http://www.sketchman-studio.com/rylstim-screen-recorder/

★★★☆☆

کاربر می شود بهترین امکانات تعبیه شده در داخل برنامه به مطمئن شوید که کلی ویدئو و همچنین صفحه نمایش تصرف به بهترین شیوه انجام شده است و کاربر برنامه بهترین و دولت از هنر است که مطمئن است که می شود ایده گرفتن روی صفحه نمایش را آسان و ساده بدون هیچ مانعی بر سر راه توسعه نیز می شود.

Top 10 free Video Capture Software 2015 for WinMac Part II

قسمت 2: صفحه 5 رایگان ضبط ویدئو نرم افزار سال 2015 برای مک

زیر برنامه های ضبط ویدئویی است که مربوط به سیستم و به همین دلیل به ذکر است که کاربر باید مطمئن شوید که لیست و آدرس دانلود هستند پس برای بدست آوردن بهترین نتیجه را هم دارد.

1. صفحه نمایش جریان

http://www.telestream.net/screenflow/overview.htm

★★★★☆

این برنامه کاملا کاربردی ارائه می دهد و ویژگی های قدرتمند است که در هر برنامه دیگر و به همین دلیل است که بهترین برنامه ای است که باعث می شود کاربر pacified است و دیگر اینکه که برنامه های مربوط به این ایده در دسترس هستند نیز مشاهده بهترین و مطلوب مشاهده ویدئوی ضبط شده را لغو نصب.

Top 10 free Video Capture Software 2015 for WinMac Part II

2. Screenium

http://www.syniumsoftware.com/screenium

★★★☆☆

اگر کاربر بعد از ابزار است که فقط بهترین مشاهده از نظر دریافت کنید خروجی، بلکه کاربر می دهد قدرت کامل را به مطمئن شوید که بهترین بدون هیچ یابی تحویل داده شده است سپس screenium بهترین انتخاب است و باید در دریافت کنید که بهترین امکانات در شیوه ای مطلوب به مطمئن شوید که کاربر بهترین نتیجه می شود لذت می برد.

Top 10 free Video Capture Software 2015 for WinMac Part II

3-هر تبدیل ویدئو ضبط نهایی صفحه

http://www.any-video-converter.com/capture-streaming-video-and-screen-video.php

★★★☆☆

به عنوان نام نشان می دهد که این برنامه بهترین و ویژگی های دولت از هنر تضمین می کند که نه تنها لذت بردم اما کاربر نیز بهترین نتیجه در این زمینه می شود. کاربر کنترل کامل را نیز ضبط ویدئو ضبط شده و بهترین در این رابطه ارائه شده داده شده است. برنامه این است که باید برای همه کاربران به دنبال چیزی بزرگ به صورت.

Top 10 free Video Capture Software 2015 for WinMac Part II

4. مک روی صفحه نمایش ضبط استودیو

http://download.cnet.com/Mac-Screen-Recorder-Studio/3000-13633_4-75723900.html

★★★☆☆

نام این ضبط ویدئو نشان می دهد و برنامه ضبط روی صفحه نمایش باعث می شود کاربر بهترین می شود و نتیجه دولت از هنر که آن را به سیستم عامل به عنوان آن می آید منحصرا توسعه داده شده برای پلت فرم و هنگامی که آن را به سیستم عامل می آید و سپس این برنامه بنابراین کاربر مطمئن شوید که باید من را به مطمئن شوید که بهترین نتیجه را بدون هر گونه مسئله و مشکل ایجاد می شود و کاربر همچنین قطاری استفاده می شود و ویدیو مورد نظر را ویرایش می کند. بلندی قاب عرض و اصطلاحات کلی نیز طبق خواسته ها و مطالبات می تواند اصلاح شود.

Top 10 free Video Capture Software 2015 for WinMac Part II

5. iShow u HD Pro

http://www.shinywhitebox.com/ishowu-hd-pro

★★★☆☆

این برنامه specifiacally برای مردم و کاربران که ضبط فیلم در سطح حرفه ای طراحی شده است و سپس آنها را مطمئن است که این فیلم ها توزیع شده است. این برنامه بهترین و دولت از هنر است که مطمئن است که بهترین نتیجه بدون هر گونه مسئله و مشکل ایجاد شده است. همچنین یکی از برنامه های آن که مطمئن شوید که کاربر به گسترش بزرگ pacified و ضبط ویدئو نیز به سطح بعدی با کمک ابزارهای تعبیه شده در داخل به مطمئن شوید که کاربر می شود بهترین نتیجه گرفته شده است.

Top 10 free Video Capture Software 2015 for WinMac Part II

بالا