QuizCreator

مربیان و آموزگاران، هم مبتنی بر فلش سرگرمی ها و نظر سنجی با اشیای چند رسانه ای با این ابزار ایجاد کنید. علاوه بر این، کاربران می توانند پیگیری نتایج مسابقه و دریافت گزارش های دقیق با Wondershare آزمون مدیریت سیستم (QMS) آموزش آموزش.

Wondershare

QuizCreator

کاربر Reviews(13)

حرفه ای مسابقه سازنده نرم افزار است که به شما امکان ایجاد و مدیریت مسابقه یا بررسی و پیگیری نتایج.

محاکمه آزاد
بالا