تمام موضوعات

+
Home > منبع > لیست بالا > بهترین پدر لیست آهنگ ها می گویند در 2012

بهترین لیست آهنگ پدر می گویند در 2012

مبارک روز پدر برای تمام پدران و کسانی که مانند پدران. به آن انسان خاص در زندگی شما، پدر بهترین آهنگ های روز مورد پدران و به افتخار پدر اینجا است. بنابراین من در کنار هم قرار دادن یک لیست کوچک از بهترین آهنگ های روز پدران دوست دارم همه نوع موسیقی،.

لیست بهترین آهنگ های روز پدر در سال 2012

برخی آهنگ بالا توصیه می شود برای پدران روز. آنها در مورد پدر آواز خواندن برای کودکان خود و پدران شدن پدران، یا پدران و یا چیزهایی که از دست رفته دوست پسر شاهد و ايثارگر خواست او به پدرش گفته بود قبل از اینکه خیلی دیر شده است. امیدوارم انتخاب آهنگ شما پدران روز فعالیت این آهنگ ها می تواند مفید باشد.

ترانه روز پدر بالا:

1. پدر و پسر - گربه استیونس

آهنگ موسیقی که نرم با lilting dynamicism است، مذاکرات در مورد تبادل بین پدر است که پسر تمایل به شکستن و دور و سپس شکل زندگی جدید را درک نمی کند و پسر که واقعا خود را بیان کند اما می داند که آن زمان برای او به دنبال سرنوشت خود است. به منظور این اکو استیونس در ثبت نام عمیق تر برای خطوط پدر را در بالاتر و بیشتر وابسته به احساسات یک برای کسانی که از پسر میخواند.

2. پدر و دختر - Paul Simon

3. رقص با پدرم - پانزدهم؛

دانلود رایگان موسیقی از یوتیوب

4 شما عشق امشب - نوشته شده توسط التون جان می تواند احساس

5. بابا شما به من - باربارا استرایسند می شنوید

6. فقط دو نفر از ما - ویل اسمیت

دانلود رایگان موسیقی از یوتیوب

7.Seein' پدرم در من - Paul Overstreet

8.Fathers' روز - بانوی دلقک

 دانلود رایگان موسیقی از یوتیوب

لیست آهنگ های روز پدران

مبارک مبارک روز پدر

D-A-D

با تشکر از شما پدر

دانلود رایگان موسیقی از یوتیوب

آغوش بابا

بابا من به من کمک می کند

دوستم ویژه

دانلود رایگان موسیقی از یوتیوب

پدر دوست دارم

پدران روز

آه من بابا

دانلود رایگان موسیقی از یوتیوب

بابا

او مرا دوست دارد و من او را خیلی دوست دارم

پدر در راه غیر منتظره تعجب خواهید?

دانلود رایگان موسیقی از یوتیوب

سوالات مربوط به محصول? صحبت می کنند به طور مستقیم به تیم پشتیبانی ما >>

بالا