تمام موضوعات

+

منابع موسیقی

1. موسیقی سایت
2. موسیقی نرم افزار
3. موسیقی راهنمایی
4. موسیقی لیست بالا
5. موسیقی ورق
6. آهنگسازان
7-هنرمندان
8. دیگران

5 بهترین سایت ها برای دانلود موسیقی

بسیاری از وب سایت های موجود در آنلاین کنید که آخرین موسیقی فقط دریافت شده است اما همانطور که کاربر آن را جستجو می کند خدمات جریان نیز لذت می برد وجود دارد. مطمئن است که می شود این ایده بیشتر فوتی و فوری و ابدی را به این آموزش آن سایت ها بالا 5 است که برای دانلود موسیقی و خدمات جریان نیز شناخته می شود اشاره خواهد شد. کاربر این سایت می توانید مراجعه کنید و همچنین می توانید بهترین ویژگی های لذت می برد و به محض این که آنها را راه اندازی کنید آهنگ نیز در جریان هستند. وب سایت های خاص با محدودیت وجود دارد که آن را به کل جدید می آید اما وب سایت هایی است که آنهایی که بدون محدودیت داشته و لذت بردن ذکر شده در اینجا هستند بی پایان است، لیست به شرح زیر است:

وب سایت لینک
www.youtube.com
www.yahoo.com/music
https://play.google.com/music/listen
www.dailymotion.com
www.music.com

1-YouTube

این وب سایت است که نیاز به هیچ مقدمه ای در تمام آن را به عنوان یکی از بهترین و بزرگترین وب سایت هایی که روزانه ارسال شده است با موسیقی از سراسر جهان. هر گوشه از جهان ارسال موسیقی را به این وب سایت بدون هیچ مشکل و سایت نه تنها دارای مقدار زیادی از اطلاعات اما همچنین باعث می شود مطمئن بهترین برای کاربرانی است که آن را برای جستجوی آهنگ های مورد علاقه خود را بدون هر گونه مسئله و مشکل شده ارائه شده است. YouTube همچنین میزبان کانال های مارک های مختلف موسیقی اما همچنین به شما اجازه می دهد تا برای آپلود موسیقی اغلب آنها. از این رو این اولین و مهمترین انتخاب هر کاربر است که می خواهد برای اطمینان حاصل کنید که آخرین موسیقی شنیده است. موارد زیر مراحل در این زمینه درگیر هستند:

جوانب مثبت و منفی

• بزرگترین وب سایت جهان است که با فراوانی سریع به روز است.

• سایت بزرگترین مجموعه آهنگ است و دشوار برای کاربر را انتخاب کنید

• باهم تنها این است که نتایج جستجو گاهی کثیف کاربر منجر به هیچ جا.

احمد در صفحه اصلی وب سایت این است که با کمک آدرس اینترنتی که بالا نوشته شده است تا صفحه زیر ظاهر می شود دیده می شود:

Best Sites for Latest Music

ب کاربر سپس نیاز به نوار جستجو از وب سایت استفاده شده است و طوری که پیشرفت روند آهنگ جستجو می شوند:

Best Sites for Latest Music

ج دانلود یوتیوب بهترین در بازار در آدرس http://en.savefrom.net قرار دارد و آن را به مرور کنید که صفحه زیر ظاهر می شود:

Best Sites for Latest Music

d. کاربر نیاز به مطمئن شوید که آدرس آهنگ در یوتیوب کپی شده و وارد شده در نوار واقع شده است و کلید را وارد کنید است سپس ضربه و سپس:

Best Sites for Latest Music

الهام کاربر سپس باید مطمئن شوید که فرمت مورد نظر انتخاب می شود و آهنگ را به پایان روند دریافت:

Best Sites for Latest Music

2. یاهو موسیقی

همچنین یکی از بهترین وب سایت برای اطمینان از که موسیقی بدون هیچ زحمتی و شماره بازی است. نیازهای کاربر را فقط برای اطمینان از که فرایند زیر را برای بدست آوردن بهترین نتیجه دنبال. آهنگ روزانه آپلود شده است:

جوانب مثبت و منفی

• حمایت قدرت یاهو این سایت الکسا خوب است

• موسیقی با توجه به کشورها و مناطق قرار گرفته است

• جستجو نتیجه عمومی است که به نفع کاربر را گاهی

احمد کاربر نیاز به استفاده از فایرفاکس را برای روند و دانلود فرمت مورد نیاز است. این فرمت اجازه می دهد تا کاربر برای دانلود فیلم از هر گونه آدرس و وب سایت. تمامی مراحل در http://www.wikihow.com/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free ذکر شده و آن را به لطفا آن را بخوانید و دانلود فرمت قبل از اقدام بیشتر در این زمینه توصیه. طرح گسترش به شرح زیر است:

Best Sites for Latest Music

ب کاربر سپس نیاز به مطمئن شوید که آدرس وب سایت را مرور است که اصلی یا صفحه اصلی در دسترس است:

Best Sites for Latest Music

c. در نوار جستجو کاربر نیاز به مطمئن شوید که لیست مربوط به نظر می رسد و سپس نتیجه مورد نظر این است که برای اطمینان از که فیلم شروع می شود بازی زده می شود:

Best Sites for Latest Music

d. کاربر سپس نیاز به مطمئن شوید که فرمت فایرفاکس، در نگاه که تبدیل رنگارنگ:

Best Sites for Latest Music

ه گسترش است زده شود و فرمت مورد نظر این است که مورد نیاز از کاربر دریافت می شود:

Best Sites for Latest Music

3. موسیقی گوگل

حمایت توسط قدرت گوگل این سرویس نیز به طور مرتب به روز می شود و بررسی کاربر بسیار مثبت است. همچنین به یاد داشت این است که اگر کاربر نیاز به دریافت بهترین سرویس موسیقی گوگل و سپس پاسخ به تمام سوالات است. در ادامه روند است که به دنبال در این زمینه است:

جوانب مثبت و منفی

• وب سایت این است بهترین گزینه برای هر سایت موسیقی آنلاین دیگر وجود دارد که

• سایت باعث می شود مطمئن شوید که جستجوی موسیقی هرگز مسئله

• مدیریت دانلود برای دانلود موسیقی است که باهم تنها لازم است.

احمد کاربر نیاز به مطمئن شوید که رابط اصلی موسیقی گوگل است که در شکل زیر نشان داده شده مرور شده. آن را از طریق آدرس ذکر شده است:

Best Sites for Latest Music

ب موسیقی پس از طریق کامپیوتر ارسال نشده است. گفتنی است که سایت اجازه می دهد تا کاربر برای آپلود آهنگ تا 20000 در حساب است که در واقع تعداد بسیار زیادی است:

Best Sites for Latest Music

ج. کاربر سپس پرتاب مدیریت دانلود از وب سایت:

Best Sites for Latest Music

د. دکمه دانلود این است که درست در بالای دسترسی به صفحه به عنوان زیر فشار قرار گیرد:

Best Sites for Latest Music

ه دکمه موسیقی خریداری شده دانلود است زده شود و دهید این است که به موسیقی از وب سایت های خارجی مانند آمازون، یوتیوب، EBay، یاهو موسیقی دانلود می شود و لیست در می رود دنبال می شود. همچنین پس از اتمام فرایند.

4. DailyMotion

DailyMotion alterative بهترین یوتیوب است و تنها دلیل این است که آن را به اغلب به روز شده. آن در نظر گرفته به عنوان یکی از بهترین وب سایت های تمام بار و آهنگ ارسال شده به آن را از سراسر جهان برای اطمینان از سایت به طور کامل به روز شده است. آن نیز به عنوان بهترین نمونه جمعیت بودجه در نظر گرفته شود می تواند. فرایند به دنبال آن است که در زیر توضیح داده شده است:

جوانب مثبت و منفی

• به عنوان دومین ویدیو از جهان شناخته شده است وب سایت برای طرح خود را در سلامت

• وب سایت سریع هر فروشگاه موسیقی به روز می شود

• نتایج جستجو هرگز دقیق هستند

احمد آدرس وب سایت کنید صفحه زیر ظاهر می شود که در مرور شده است:

Best Sites for Latest Music

ب کاربر هم اکنون نیاز به اطمینان حاصل کنید که نوار جستجو از وب سایت در پر شده با کلمات کلیدی مرتبط به بازی آهنگ:

Best Sites for Latest Music

ج. کاربر در حال حاضر نیاز به مطمئن شوید که یعنی http://en.savefrom.net دانلود در دسترس است و آدرس مربوطه این ویدئو را در نوار جستجو جا به جا است و سپس آن را به پایان رسید که در بخش یوتیوب به وضوح توضیح داده شده روند دریافت شده است:

Best Sites for Latest Music

5. موسیقی

این وب سایت نیز اغلب به روز شده است و اشتیاق صاحبان وب سایت را می توان توسط این واقعیت است که جدید ترین آهنگ ها در صفحه اصلی برای ایجاد تاثیر ذکر شده قضاوت. در ادامه روند است که به دنبال در این زمینه برای گرفتن بهترین نتیجه است:

جوانب مثبت و منفی

• صفحه اصلی با آخرین آهنگ ها و روند است که باعث می شود راحت تر جستجو تعبیه شده است.

• کاربر آهنگ در فقط یک کلیک می توانید بازی.

• طرح وب سایت بیش از حد برای یک کاربر اساسی پیشرفته است.

احمد کاربر نیاز به مطمئن شوید که آدرس وب سایت در دسترس است و صفحه اصلی سپس مرور شده است:

Best Sites for Latest Music

ب نوار جستجو از وب سایت است پس برای اطمینان از که آهنگ مرتبط جستجو می شود استفاده می شود:

Best Sites for Latest Music

ج فرمت فایرفاکس است سپس به آن رنگی تبدیل شده است و پس از انجام شده آهنگ به راحتی می توان دریافت استفاده می شود:

Best Sites for Latest Music

جدول مقایسه

وب سایت یوتیوب موسیقی یاهو موسیقی گوگل DailyMotion موسیقی
بار
خوب
خوب
خوب
به طور متوسط
به طور متوسط
قابلیت استفاده
خوب
به طور متوسط
خوب
خوب
به طور متوسط
نه. از کاربران
خوب
به طور متوسط
خوب
خوب
خوب
مجموعه
خوب
خوب
خوب
به طور متوسط
خوب
امتیاز
خوب
خوب
خوب
خوب
به طور متوسط

YouTube را به عنوان منبع موسیقی شخصی خود را با TunesGo

box

Wondershare TunesGo - انتقال و مدیریت داده های خود را از دستگاه خود را iOS

  • YouTube به عنوان منبع موسیقی شخصی شما
  • انتقال موسیقی خود را از دستگاه خود را iOS
  • استفاده از iTunes با آندروید
  • تکمیل کل کتابخانه موسیقی شما
  • رفع id3 Tags و پوشش پشتیبان گیری
  • مدیریت موسیقی بدون محدودیت های iTunes
  • سهم آیتونز لیست پخش
بالا