تمام موضوعات

+

2 راه برای انتقال مخاطبین گوگل برای آیفون


گوگل فناوری اندیشه و اپل را پشت آی فون پشتیبان گیری دو رقیب است که همیشه اطمینان به راه اندازی بهترین محصول برای کاربران به لذت بردن از است. به منظور ایجاد اطمینان حاصل کنید که کاربران لذت بردن از خدمات مختلف ثالث همچنین مطمئن شوید که برنامه های توسعه به مطمئن شوید که کاربر بهترین نتیجه در این زمینه می شود ساخته شده است. یک چنین اصطلاحات در iOS 7 + نیز که در آن کاربر به طور مستقیم حساب جیمیل با آی فون بدون هر گونه مسئله و مشکل همگام کنید معرفی شده است. این آموزش را می کنند همچنین اطمینان حاصل کنید که کاربر با دیگر جنبه های انتقال با جیمیل به آی فون به غیر از iOS انتقال روشن گردید. برای اطمینان از بهترین به کاربر ارائه شده است در این زمینه آن را مطمئن شوید که اگر کاربر قادر به درک هر گام که آموزش تحت مشاوره متخصص به دنبال توصیه شده است. آن همچنین مطمئن است که نتایج به طور مستقیم در راستای معرض موضوع مورد بحث است که به دست آمده است. همچنین به یاد داشت که بهترین بخش از آموزش است که تصاویر مربوطه نیز اضافه می شوند و به همین دلیل کاربر قادر به درک نقاط صورت روشن تر هم است.

بخش 1: با استفاده از iOS 7 +

این یکی از ساده ترین روش است که نیاز به نصب هیچ به عنوان تمام ابزار و شرایط ساخته شده است در سیستم iOS و به همین دلیل آن بسیار عالی است و یکی از بهترین روش ها برای اطمینان از که مایحتاج ملزومات مشتریان انجام می شود.

در ادامه روند است که در این راستا به دنبال نتایج به صورت فوق العاده سریع و جالبترین است:

1. در صفحه اصلی کاربر نیاز به تنظیمات به آغاز روند.

transfer-google

2 در داخل تنظیمات کاربر نیاز به ایمیل، مخاطبین و تقویم به بهترین نحو ممکن در این زمینه را ضربه بزنید.

transfer-google

3 کاربر سپس نیاز به حاصل اضافه کردن دکمه اشتراک بیشتر در این زمینه ادامه شنود گذاشته است.

transfer-google

4 از صفحه بعد کاربر نیاز به مطمئن شوید که گوگل از لیست که می آید تا انتخاب شده است.

transfer-google

5 اطلاعات مربوطه بر روی فرم است که در این زمینه به نظر می رسد آینده مورد پر شده است.

transfer-google

6. مخاطبین می کنید که مخاطبین Google با یکی های موجود بر روی دستگاه آیفون همگام سازی می شوند و از این رو این نیز پس از اتمام فرآیند کامل را برای کاربر و او می توانید ببینید تماس با ما در تماس با ما در حال حاضر در دسترس تلفن روشن باشد.

transfer-google

قسمت 2: با استفاده از مک و یا کامپیوتر

برای اطمینان از بهترین رابطه با مسئله معرض بدست آمده است این توصیه به دنبال روند آن نه تنها یکی از ساده ترین اما همچنین تضمین می کند که بهترین نتایج در این زمینه به دست آمده که مربوط به کامپیوتر و یا مک است. این فرایند همچنین مطمئن است که مراحل مربوط به دنبال آسان و نیز آنهایی است که می تواند بدون هیچ گونه کمک نرم افزار اجرا می شود و اگر کاربر هنوز هم که هر یک از مراحل ذکر شده را می یابد و سپس توصیه می شود برای اطمینان از کارشناسان از Wondershare و همچنین به تمام جامعه است که اینجا کاربر به کمک در این زمینه به طوری که روند می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای بدون هیچ زحمتی قابل درک نیست می سازد. فرایند است که کاربر باید در این زمینه دنبال نیز با تصاویر مربوطه تعبیه شده و از این رو حتی ساده تر به دنبال بدون هیچ زحمتی می شود. موارد زیر مراحل که به دنبال در این زمینه هستند.

1. کاربر نیاز به مطمئن شوید که www.gmail.com یا mail.google.com قابل دسترسی هستند و قادر به دسترسی به حساب جی میل است که اطلاعات مربوط به ورود پر است.

transfer-google

2. هنگامی که کاربر وارد کرده است او باید مسیر Gmail > تماس با ما.

transfer-google

3. همه مخاطبان که به صادر شود باید اطمینان حاصل کنید که مخاطبین دیگر باقی می ماند جایی که آنها هستند را به ticked.

transfer-google

4 کاربر سپس باید برای صادر کردن مخاطبین که انتخاب شده است. برای این راه است که به دنبال بیشتر است > صادرات.

transfer-google

5 در حال حاضر در دوباره است کاربر را به گروه مخاطبین که به PC یا Mac. صادر شود را انتخاب کنید در پنجره ای که بالا میآید تا دوباره که در آن جزئیات نیز در دسترس هستند انجام می دهد.

transfer-google

6. فرمت کارت مجازی را در همان پنجره که در آن ارتباط انتخاب شده را انتخاب کنید و دکمه صادرات این است که کلیک می باشد.

transfer-google

7. این نه تنها پس از اتمام فرایند اما همچنین اجازه می دهد تا کاربران برای اطمینان از ارتباط به عنوان کارت ویزیت صادر شده است. حالا کاربر نیاز به مطمئن شوید که ایمیل جدید راجع به خدمات کاربر است اندازهایی است یا باز می خواهد به استفاده از ایمیل به فرمت کارت مجازی. پرونده صادر شده است سپس متصل می شود و باید فرستاده می شود. این ایمیل است که در آی فون هدف باز می شود به طوری که به نظر می رسد تصویر زیر است.

transfer-google

8. آن هم به ذکر است پس از دریافت فایل کارت مجازی در شنود گذاشته باشند به باز که تصویر زیر آن را نیز پس از اتمام فرایند کامل ظاهر می شود.

transfer-google

بخش 3: نتیجه گیری

پس از آنها می خواهد از طریق این آموزش اضافه کردن فایل کارت ویزیت را به آی فون که آسان برای کاربران نبوده است. آن را می کنند همچنین کاربران بدست آوردن بهترین نتیجه را بدون هیچ مشکل و که مخاطبین از هر منبع می تواند مورد استفاده قرار گیرد به عنوان آی فون مخاطبین مایحتاج نیز انجام می شود. آن نیز توجه داشت که آی فون فایل کارت ویزیت از هر سرویس را می پذیرد و بدون در نظر گرفتن خدمات آی فون می مخاطبین نه تنها اضافه شده است اما کاربر نتایج دقیق و ملزومات کاربران نیز می شود. به بهره برداری کامل آموزش کاربر نیز از جامعه Wondershare در این زمینه سوال می تواند.

Home > منبع > انتقال > 2 راه برای انتقال مخاطبین گوگل برای آیفون
بالا