تمام موضوعات

+

چیزهایی که شما نیاز دارید بدانید در مورد دیسک AVCHD

بخش 1: دیسک AVCHD چیست؟

AVCHD یکی از بهترین اصحاب همه کاربرانی که خود و کار بازیکنان فیلم که باعث اطمینان حاصل کنید که بهترین است ارائه به کاربران بدون هر گونه مسئله و مشکل است. آن هم به یاد داشت که کاربران تنها بهترین نتیجه دریافت کنید اما همچنین قادر به بدست آوردن نتایج که آنها مورد نیاز است.

things-you-need-know-about-avhcd-disc

مهم است به یاد داشته باشید

رایت دیسک AVCHD یکی از بهترین و پیشرفته ترین تکنیک های که کاربران دریافت دیسک سوخته با استفاده از فن آوری است که استاندارد هستند و در عین حال ممکن است برای تمام کاربران از جمله بهترین خروجی را به عنوان دیسک توسط بازیکنان فیلم به تنهایی استفاده می شود و پخش دی وی دی نخواهد بود قادر به استفاده از دیسک را به بهترین شیوه و یا حتی آنها را هم است قادر به استفاده از آنها در تمام شود. این نیز توجه داشت که فرمت AVCHD با کیفیت بسیار بالا است و مشترک توسعه یافته توسط سونی و پاناسونیک شرکت در سال 2006 برای اطمینان از که خود کم با کیفیت بالا تنها توسط قالب خود را اما کاربران پشتیبانی نمی شود نیز قادر به بدست آوردن بهترین نتیجه است. فرمت AVCHD در کیفیت بسیار بالا است و فضای زیادی طول می کشد.

بخش 2: چگونه برای ایجاد دیسک AVCHD

این است که ده ها هزار نفر از برنامه های است که می تواند دریافت شده یا آنلاین استفاده کنید که دیسک AVCHD سوخته است وجود دارد و سپس آن نیز برای بدست آوردن بهترین نتایج استفاده می شود توجه داشت. این است که کاربر در این زمینه چند منابع آنلاین به مطمئن شوید که این مشکل برطرف شود و موضوع کلی نوشتن دیسک هرگز می شود سردرد برای کاربر استفاده می شود اشاره کرد. برای بدست آوردن بهترین نتیجه را در تمام هزینه های این توصیه کنید که دیسک AVCHD سوخته است با استفاده از برنامه MultiAVCHD که توسعه داده شده است به مطمئن شوید که کاربر می شود که بهترین و بیشتر خیره کننده با نتایج فقط چند کلیک.

things-you-need-know-about-avhcd-disc

این نیز توجه داشت که کاربر می تواند استفاده از ویژگی های پیشرفته و خدمات دولت از هنر است که در برنامه برای استفاده از منابع را به شیوه ای است که بهترین تعبیه شده اند و همچنین به باعث می شود که کاربر نتایج فورا می شود مطمئن است. اصلی و بهترین چیز در رابطه با این برنامه این است که این آسان برای استفاده و رابط کاربری آن بسیار تعاملی است. کاربر فقط باید مطمئن است که این برنامه تنها اجرا شود اما روند کامل نیز دنبال می شود. راهنمای کامل برنامه را می توان در آدرس http://www.afterdawn.com/guides/archive/create_avchd_and_blu-ray_discs_with_multiavchd.cfm راهنمای کاربران و دریافت نتایج است که دولت از هنر در خط زمان و طبق اراده کاربران یافت می شود. این باعث می شود روند AVCHD رایت آسان به پیاده سازی و نیز دنبال کنید چرا که برنامه توسط تیم توسعه بدون تاخیر 2 واحد و به همین دلیل هم به توجه داشت که آب و برق بدون تاخیر و مشکل اضافه شده است به روز رسانی. رابط اصلی گرفته شده از آدرس ذکر شده به شرح زیر است:

things-you-need-know-about-avhcd-disc

Imgburn نیز برنامه دیگری است که باعث می شود مطمئن شوید که بهترین است ارائه به کاربران بدون هر گونه مسئله و مشکل است. همچنین به ذکر است که کاربران این برنامه به عنوان راهنمای کامل آنلاین در آدرس http://www.dvd-guides.com/guides/blu-ray-copy/260-burn-blu-ray-avchd-using-imgburn در دسترس است و این قطعه از اطلاعات بسیار آسان است به دنبال تصاویر نیز در اطلاعات که در آدرس ذکر شده قرار داده شده است تعبیه شده اند استفاده کنید است. برنامه در کل بهترین و مجهزترین نتیجه برای کاربران می شود و آنها می توانید مطمئن شوید که بهترین خروجی است به آنها ارائه پس از این برنامه استفاده شده است. همچنین به ذکر است که کاربران نیاز به مطمئن شوید که مراحل که در آدرس ذکر شده بدون پرش هر یک از آنها را دنبال و آن هم برای کاربران دانلود برنامه لینک آن نیز در همان صفحه که در آن راهنمای واقع شده است ارائه شده نیز باید توجه داشت است.

things-you-need-know-about-avhcd-disc

نتيجه گيري

دیسک AVCHD است بنابراین بهترین راه برای مطمئن شوید که مطالب به دیسک دی وی دی سوخته و مسئله حل ASAP. کاربران از این دیدگاه است که ترتیبات تخصصی را به مطمئن شوید که دیسک AVCHD سوخته است هستند اما واقعیت این است که ساده نویسنده دی وی دی با دیسک دی وی دی ساده لازم به مطمئن شوید که کاربر می شود بهترین نتیجه و دیسک AVCHD بدون هر گونه مسئله و مشکل می سوزد. کاربر نیاز به اطمینان که دی وی دی است که سپس طبق میل استفاده می شود اما تنها محدودیت است که کاربر به چهره در این زمینه است که تنها فیلم بازیکن قادر به استفاده از دیسک کامل و قادر به پخش مطالب پس از آن انجام شده است. نوشته شده توسط دی وی دی پلیر های معمولی کاربر نخواهد بود قادر به پخش دیسک دی وی دی معمولی و تخصصی فیلم دی وی دی که هدف برای کاربران را به بهترین شیوه ممکن خدمت می. AVCHD فرمت است که نیاز به فضایی است و بنابراین آن را به توجه داشت که تنها 60 دقیقه از AVCHD ویدیو با استفاده از استاندارد دی وی دی به فرمت های AVCHD سوخته شود می توانید است. از سوی دیگر پسوند این قالب .mts و .m2ts هستند و هر دو از آنها را مطمئن شوید که دیسک های فیلم نه تنها سوخته اما همچنین با استفاده از بازیکنان خاص را که برای همان بازی استفاده می شود. همانطور که همه دوربین فیلمبرداری آن است که استفاده از کارت حافظه و یا چنین پشتیبانی کارت های خود را هنگامی که آنها هم برای دریافت کامل با داده ها و یا در حال حاضر پر خراب فرمت AVCHD نیز توسط کاربران مورد انتقاد قرار گرفته است.

بالا