توافقنامه انحصاری کاربر پایانی

توافقنامه انحصاری کاربر پایانی

این توافق نامه حقوقی بین شما، کاربر نهایی و Wondershare نرم افزار شرکت گیم و Wondershare تابعه آن نرم افزار (H.K.) است شرکت گیم توسعه دهنده برنامه ("Wondershare")، توسعه دهنده برنامه ("Wondershare")، با توجه به استفاده شما از محصولات Wondershare ("نرم افزار"). با نصب نرم افزار، شما توافق می کنید به شرایط این توافقنامه محدود می شود.

1-اعطای مجوز
مگر در مواردی که شما خریداری مجوز تجاری از Wondershare Wondershare بدین وسیله به شما (فرد) ابطال، شخصی، غیر انحصاری و غیرقابل حق نصب و فعال سازی نرم افزار بر روی دو کامپیوتر جدا شده تنها برای استفاده شخصی و غیر تجاری شما کمک هزینه. این نرم افزار به اشتراک گذاری با افراد دیگر و یا افراد دیگر برای مشاهده محتویات این نرم افزار اجازه می دهد در نقض این مجوز است. شما ممکن است نرم افزار موجود را در یک شبکه، یا مگر اینکه شما اول خریداری حداقل مجوز چند کاربر از Wondershare به هیچ وجه نرم افزار ارائه به کاربران متعدد.

2. حق طبع و نشر
این نرم افزار متعلق به Wondershare و حفاظت شده توسط قانون کپی رایت و معاهدات بین المللی کپی رایت. شما نمی ممکن است حذف و یا پنهان کردن از نرم افزار اختصاصی و برچسب یا علائم هر.

3-ایجاد محدودیت در استفاده
ممکن است و شما ممکن است اجازه دیگران به مهندسی معکوس ()، decompile، رمزگشایی، رمز گشایی، پیاده کردن، یا ابدا استخراج کد منبع از نرم افزار. ب تغییر توزیع یا ایجاد آثار مشتق شده از نرم افزار؛ کپی (ج) (به غیر از یک پشتیبان کپی)، توزیع، نمایش عمومی، انتقال، فروش، اجاره، اجاره و یا در غیر این صورت نرم افزار بهره برداری.

4. سی دی را پوشش میدهد.
تکثیر و توزیع Wondershare نرم افزار (نسخه ارزیابی تنها) در مختلف پوشش سی دی منتشر شده توسط مجلات مرتبط مجاز است. با این حال یک کپی از مجله با سی دی را به Wondershare نرم افزار مورد نیاز است.

5. مدت
این مجوز تا زمان فسخ موثر است. شما آن در هر زمان با از بین بردن نرم افزار با همه نسخه های آن ممکن است خاتمه. اگر شما موفق به با هر مدت و یا شرایط این توافقنامه این مجوز فسخ نیز خواهد شد. پس از پایان چنین شما توافق می کنید برای از بین بردن نرم افزار با همه نسخه های آن.

6-بدون ضمانت.
نرم افزار WONDERSHARE ضمانت نیست که نرم افزار خطا رایگان است. نرم افزار WONDERSHARE سلب تمام ضمانت های دیگر با توجه به نرم افزار یا بیان و یا ضمنی، شامل اما نه محدود به ضمانت ضمنی از MERCHANTABILITY، سازگاری برای یک هدف خاص و NONINFRINGEMENT حقوق شخص ثالث. برخی از حوزه های قضایی اجازه نمی دهد طرد ضمانت ضمنی و یا محدودیت در چه مدت گارانتی ضمنی روز ممکن است و یا یا محدود کردن خسارات تابعه یا ضمنی، بنابراین محدودیت فوق و یا استثنائات به شما صدق نمی کند. این ضمانت نامه به شما می دهد حقوق قانونی خاص و شما ممکن است همچنین حقوق دیگر که صلاحیت به صلاحیت متفاوت است.

7. شرط قابليت تفكيك.
در صورت بی اعتباری از هر یک از مفاد این پروانه احزاب موافق بی اعتباری چنین تاثیر اعتبار بخش های باقی مانده از این مجوز نمی خواهد.

8-هیچ مسئولیتی در قبال خسارت و غیرمستقیم.
حتی اگر نرم افزار WONDERSHARE از احتمال وقوع چنین خساراتی مطلع شده است در هیچ نرم افزار WONDERSHARE یا تامین کنندگان خود تعهدی در قبال هرگونه خسارت مهم، ویژه، ضمنی و یا غیر مستقیم از هر ناشی نوع از تحویل, عملکرد و یا استفاده از نرم افزار، خواهد بود. در رویداد WONDERSHARE خواهد شد نرم افزار در قبال هر گونه ادعای چه در قرارداد، شبه جرم و یا هر گونه نظریه دیگر مسئولیت، هزینه مجوز پرداخت شده توسط شما، در صورت وجود بیش از.

اذعان با نصب نرم افزار، شما موافقید که شما را خوانده و درک جلو رفتن و که شما موافقت با آن شرایط و ضوابط محدود می شود. شما نیز موافقم که این توافق کامل و منحصر به فرد عبارت از توافق بین احزاب و تمام موافقتنامه های پیشنهادی یا قبل شفاهی یا کتبی و دیگر ارتباطات بین طرف های مربوط به مجوز اینجا شرح داده شده است.

بالا